Zbiórka pieniędzy podczas Pikniku z okazji 25-lecia Bednarskiej przeznaczonych na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu
     
Szkoła Kwota Za co?
Bednarska Szkoła Podstawowa 365,00 zł Losy
Bednarska Szkoła Podstawowa 1 610,00 zł Dochód ze sprzedaży jedzenia i napojów przygotowanych przez Rodziców
Gimnazjum Społeczne nr 20 1 856,07 zł Piknik
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Bednarska" 2 740,00 zł Aukcja
I Społeczne Liceum ogólnokształcące "Bednarska"  410,50 zł Loteria 
I Społeczne Liceum ogólnokształcące "Bednarska"  + Społeczne Gimnazjum "Hispaniola" 824,50 zł Kawiarenka
Społeczne Gimnazjum "Startowa" 634,20 zł Loteria + kawiarenka
Społeczne Liceum z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana 373,00 zł Kawiarenka
Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia 390,00 zł Piknik
     
Podsumowanie 9 203,27 zł  
     
     
Zebrane podczas pikniku pieniądze zostały zamienione na dolary i przekazane pp. Iwonie i Witoldowi Kranasom, którzy 9 października jadą do Nepalu. Przekażemy kolejną informację jakiemu celowi posłużyły.