SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013/2014 R.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ROZLICZENIE DAROWIZNY 1 % PODATKU

Ogólna kwota darowizn otrzymanych przez Towarzystwo w roku obrachunkowym 1.09.2013 – 31.08. 2014 jako 1% podatku PIT wyniosła 128 262,43 zł.

Pozyskane środki w wysokości 88 541,90 zł zostały przeznaczone i wydatkowane zgodnie z życzeniem ofiarodawców w poniższych kwotach na potrzeby poszczególnych szkół i na określone cele szczegółowe:

  1. Liceum Bednarska – remont budynku – 27 173,60 zł.
  2. Szkoła Podstawowa na Kawalerii – budowa boiska sportowego – 26 271,90 zł.
  3. Gimnazjum na Raszyńskiej – remont budynku – 8 473,81 zł.
  4. Gimnazjum Startowa – 7 343,80 zł.
  5. Liceum WLH – 4 157,59 zł.
  6. IB – pomoce naukowe – 3 199,20 zł.
  7. Sport szkolny – 2 127,10 zł.
  8. Leczenie i rehabilitacja nauczycieli cele charytatywne – 9 794,90 zł.

Kwota w wysokości 36 121,13 zł została przeznaczona na inne cele finansowane zgodnie ze statutem Towarzystwa. Pozostała kwota – 3599,40 zł będzie przeznaczona na określone przez darczyńców cele w roku przyszłym.

Warszawa, 9.02.2015 r.

Maria Kotowska

Dyrektor Biura Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół I SLO