Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół I SLO

wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 28 września 2020r. 

 

Jarosław Janas
Waldemar Małyska
Zbigniew Tomaszczyk
Przemysław Miszta
Andrzej Galla