Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół I SLO

wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 19 czerwca 2018r.

 

Jarosław Janas
Waldemar Małyska
Zbigniew Tomaszczyk
Przemysław Miszta
Andrzej Galla
Katarzyna Przewalska - zrezygnowała z dniem  19.12.2019r.