Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 28 września 2020 r.

 

Sylwia Barthel de Weydenthal

Anna Blumsztajn 

Zulfia Buzurtanowa 

Zbigniew Byrski 

Rafał Derda 

Filip Haka 

Hanna Jarosiewicz-Juszczak

Ewa Kulczycka 

Jerzy Modlinger 

Joanna Nowakowska-Drapała 

Magdalena Pietrzak Kurzac

Witold Stępień 

Joanna Walewska

Brian Williamson 

 

 

Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu

 ukonstytuował się następująco:

 

Prezes Zarządu – Jerzy Modlinger

Wiceprezes – Joanna Nowakowska-Drapała

Skarbnik - Witold Stępień

Sekretarz – Ewa Kulczycka