Akt założycielski I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

 

Skan oryginalnego dokumentu w formacie .PDF

Pod dokumentem podpisani są:

Członkowie honorowi

 

  • prof. Grzegorz Białkowski
  • prof. Zbigniew Grabowski
  • prof. Klemens Szaniawski
  • prof. Andrzej Janowski
  • prof. Wacław Zawadowski
  • prof. Jadwiga Puzynina
  • prof. Janusz Beksiak
  • prof. Zdzisław Libera
  • prof. Maria Janion
  • prof. Krzysztof Byrski
  • dr Zofia Kuratowska
  • prof. Henryk Samsonowicz
  • prof. Jerzy Szacki
  • prof. Maria Pelzowa
  • prof. Aldona JawłowskaCzłonkowie

  • Andrzej Wrede
  • Wojciech Starzyński
  • Piotr Hubner
  • Elżbieta Wichrowska
  • Krystyna Starczewska
  • Marzena Okońska
  • Jolanta Zjawińska
  • Hanna Rylke
  • Joanna Papuzińska
  • Jerzy Cygan
  • Ewa Borgosz
  • Maria Południkiewicz-Dziewięcka
  • Bogusław Strożek
  • Włodzimierz Paszyński