SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 2014/2015 R.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ROZLICZENIE DAROWIZNY  1 % PODATKU

Ogólna kwota darowizn otrzymanych przez Towarzystwo  w roku obrachunkowym 1.09.2014 – 31.08. 2015 jako 1% podatku PIT wyniosła 131 881,47 zł.

Pozyskane środki w wysokości 79 137,04 zł zostały przeznaczone zgodnie z życzeniem ofiarodawców w poniższych kwotach na potrzeby poszczególnych szkół i na określone cele szczegółowe:

  1. Szkoła podstawowa na Kawalerii – 29 964,44 zł.
  2. Leczenie i rehabilitacja nauczycieli – 13 155,60 zł.
  3. Liceum Bednarska –  10 294,00 zł.
  4. Gimnazjum na Raszyńskiej – 8 767,00 zł.
  5. Liceum WLH –  6 509,50 zł.
  6. IB – 5 374,70 zł.
  7. Gimnazjum Startowa –  3 724,50 zł. 
  8. Rozwój sportu szkolnego –  1 347,30 zł.

Pozostała kwota  w wysokości 52 744,43 zł została przeznaczona na cele statutowe (m.in. zasilenie funduszu OPTIMUM na pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej, dodatkowe wyposażenie szkół, zakup komputerów, wakacyjne remonty szkół, adaptacja nowego lokalu przy ul. Filtrowej).

.

Warszawa, 20.10.2015 r.

Maria Kotowska

Dyrektor Biura Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół I SLO