Nagroda dla Krystyny Starczewskiej

Pani Krystyna Starczewska otrzymała nagrodę Fundacji Polcul w roku 1985 pod pseudonimem “Anna Kruk”. W uzasadnieniu czytamy: „Anna Kruk jest współorganizatorką Zespołu Oświaty Niezależnej i rady programowej Zeszytów Edukacji Narodowej. Członek założyciel Komitetu Oporu Społecznego (KOS), odpowiedzialna za współprace Komitetu z innymi instytucjami społeczeństwa niezależnego: Komitetem Kultury Niezależnej, Rada Edukacji Narodowej, Społecznym Komitetem Nauki, Komitetem Helsińskim i innymi strukturami konspiracyjnymi. Współzałożyciel pisma KOS i członek redakcji tego pisma od stycznia 1982. Współautorka tekstów programowych KOS-a, publicystka.” Jednakże w roku 1985 nagroda Fundacji oraz wyróżnienie do Pani Krystyny wówczas nie dotarły.

W przekonaniu Dyrekcji Fundacji Pani Krystyna swa dalsza działalnością zasłużyła wielokrotnie na kolejne wyróżnienia. W pierwszym rzędzie swym wkładem podczas negocjacji Okrągłego Stołu w roku 1989r, a następnie, jako wybitny, pionierski pedagog działając w stworzonym przez siebie I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie przy ulicy Bednarskiej oraz 20 Społecznym Gimnazjum w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej. Pani Krystyna położyła wielkie zasługi w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i stała się wzorem dla pokoleń swoich wychowanków.