TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA DAROWIZNY 1 % PODATKU W 2020 R.

 

Ogólna kwota darowizn z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymana przez Towarzystwo w bieżącym roku obrachunkowym wyniosła 155 081,31zł.

 

Pozyskane środki w wysokości zł. zostały przeznaczone zgodnie z życzeniem ofiarodawców w poniższych kwotach na potrzeby poszczególnych szkół i na określone cele szczegółowe:

 

  1. Liceum Bednarska – 16 448,80zł
  2. IB –. 37 061,40zł
  3. Szkoła Podstawowa na Kawalerii –.17 480,80zł
  4. BSP terytorium Raszyńska – 10 322,70zł
  5. Bednarska Szkoła Realna – 10 139,90zł
  6. Startowa – 3 095,80zł
  7. Liceum WLH – 887,30zł
  8. Leczenie i rehabilitacja nauczycieli, pomoc uczniom i absolwentom – 14 150,60zł
  9. Sport w szkole – 9 522,30zł

 

Pozostała kwota w wysokości 35 971,71zł. została przeznaczona na cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół I SLO.

 

 

Warszawa, 27.11.2020 r.

Maria Kotowska

Dyrektor Biura Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół I SLO