TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA DAROWIZNY 1 % PODATKU W 2019 R.

Ogólna kwota darowizn z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymana przez Towarzystwo w bieżącym roku obrachunkowym wyniosła 162 980,12 zł.

Pozyskane środki w wysokości 127 235,82 zł. zostały przeznaczone zgodnie z życzeniem ofiarodawców w poniższych kwotach na potrzeby poszczególnych szkół i na określone cele szczegółowe:

  1. Liceum Bednarska – 24 415,87 zł.
  2. IB – 26 318,50 zł.
  3. Szkoła Podstawowa na Kawalerii – 14 335,00 zł.
  4. Gimnazjum na Raszyńskiej/BSP terytorium Raszyńska – 37 061,80 zł.
  5. Bednarska Szkoła Realna – 7 281,75 zł.
  6. Startowa – 3 140,30 zł.
  7. Liceum WLH – 1 866,60 zł.
  8. Leczenie i rehabilitacja nauczycieli – 12 816 zł.

Pozostała kwota w wysokości 35 744,30 zł. została przeznaczona na cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół I SLO.

Warszawa, 29.11.2019 r.

Maria Kotowska

Dyrektor Biura Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół I SLO