TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA DAROWIZNY 1 % PODATKU W 2018 R.

 

Ogólna kwota darowizn z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymana przez Towarzystwo w bieżącym roku obrachunkowym wyniosła 166 697,97zł.

Pozyskane środki w wysokości 131 254,72 zł. zostały przeznaczone zgodnie z życzeniem ofiarodawców w poniższych kwotach na potrzeby poszczególnych szkół i na określone cele szczegółowe:

  1. Liceum Bednarska – 29 878,50 zł.
  2. IB – 29 507,00 zł.
  3. Szkoła Podstawowa na Kawalerii – 25 892,70 zł.
  4. Gimnazjum na Raszyńskiej/BSP terytorium Raszyńska – 19 081,50 zł.
  5. Bednarska Szkoła Realna – 10 931,60 zł
  6. Startowa – 6 352,80 zł.
  7. Liceum WLH – 4 067,22 zł.
  8. Gimnazjum Hispaniola – 789,50 zł
  9. Leczenie i rehabilitacja nauczycieli – 4 753,90 zł.

Pozostała kwota w wysokości 35 443,25 zł. została przeznaczona na cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół I SLO.

 

Warszawa, 16.11.2018 r.

 

Maria Kotowska

 

Dyrektor Biura Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół I SLO