SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017 R.
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ROZLICZENIE DAROWIZNY 1 % PODATKU

Ogólna kwota darowizn z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymana przez Towarzystwo w bieżącym roku obrachunkowym wyniosła 177 348,96 zł.

Pozyskane środki w wysokości 132 318,36 zł. zostały przeznaczone zgodnie z życzeniem ofiarodawców w poniższych kwotach na potrzeby poszczególnych szkół i na określone cele szczegółowe:

1. Szkoła Podstawowa na Kawalerii – 28 283,69 zł.
2. Leczenie i rehabilitacja nauczycieli – 14 680,20 zł.
3. Liceum Bednarska – 17 441,30 zł.
4. Gimnazjum Hispaniola – 1 906,10 zł.
5. Gimnazjum na Raszyńskiej – 24 727,00 zł.
6. Liceum WLH – 1 397,27 zł.
7. IB – 25 797,00 zł.
8. Gimnazjum Startowa – 5 007,30 zł.
9. Bednarska Szkoła Realna – 13 078,50 zł.

Pozostała kwota w wysokości 45 030,60 zł została przeznaczona na cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół I SLO.

Warszawa, 30.10.2017 r.

Maria Kotowska

Dyrektor Biura Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół I SLO