SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015/2016 R.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ROZLICZENIE DAROWIZNY 1 % PODATKU

Ogólna kwota darowizn z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymanych przez Towarzystwo w bieżącym roku obrachunkowym wyniosła 142 771,90 zł.

Pozyskane środki w wysokości 116 743,40 zł. zostały przeznaczone zgodnie z życzeniem ofiarodawców w poniższych kwotach na potrzeby poszczególnych szkół i na określone cele szczegółowe:

  1. Szkoła Podstawowa na Kawalerii –28 728,00 zł.

  2. Leczenie i rehabilitacja nauczycieli –7 501,80 zł.

  3. Liceum Bednarska – 5 117,20 zł.

  4. Gimnazjum Hispaniola – 2 786,10 zł.

  5. Gimnazjum na Raszyńskiej – 31 407,60 zł.

  6. Liceum WLH – 3 958,30 zł.

  7. IB –20 691,40 zł.

  8. Gimnazjum Startowa – 8 839,00 zł.

  9. Bednarska Szkoła Realna – 907,70 zł.

Pozostała kwota w wysokości 26 028,50 zł została przeznaczona na inne cele Towarzystwa Przyjaciół I SLO, finansowane zgodnie ze statutem Towarzystwa.

Warszawa, 28.10.2016 r.

Maria Kotowska

Dyrektor Biura Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół I SLO