SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012/2013 R.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ROZLICZENIE DAROWIZNY 1 % PODATKU

Ogólna kwota darowizn otrzymanych przez Towarzystwo w roku obrachunkowym 1.09.2012 – 31.08. 2013 jako 1% podatku PIT wyniosła 155 903,59 zł.

Pozyskane środki w wysokości 102 984,89 zł zostały przeznaczone zgodnie z życzeniem ofiarodawców w poniższych kwotach na potrzeby poszczególnych szkół i na określone cele szczegółowe:

  1. Liceum Bednarska – 24 465,90 zł.
  2. Liceum WLH – 6167,30 zł.
  3. Gimnazjum Startowa – 5675,70 zł.
  4. Gimnazjum na Raszyńskiej - boisko sportowe – 12 407,19 zł.
  5. Szkoła podstawowa na Kawalerii – 18 783,40 zł.
  6. IB – 3444,50 zł.
  7. Fundusz Optimum – 3838,10 zł.
  8. Leczenie i rehabilitacja nauczycieli – 28 202,80 zł.

Pozostała kwota w wysokości 52 918,70 zł została przeznaczona na inne cele finansowane zgodnie ze statutem Towarzystwa.

Warszawa, 13.01.2014 r.

Maria Kotowska

Dyrektor Biura Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół I SLO