Odsłony: 1287

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (01.09.2015-31.12.2016)

BILANS (01.09.2015-31.12.2016)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (01.09.2015-31.12.2016)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (01.09.2015-31.12.2016)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2016 r.