Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 27 listopada 2015 r.

 

 

Anna Blumsztajn 

Stefan Bogusławski 

Zulfia Buzurtanowa 

Zbigniew Byrski 

Rafał Derda 

Filip Haka 

Magdalena Jonas 

Ewa Kulczycka 

Piotr Laskowski 

Jerzy Lisiecki 

Jerzy Modlinger 

Joanna Nowakowska-Drapała 

Aleksandra Sulmicka 

Brian Williamson 

Maciej Wojnarowski 

 

 

Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu,

po stwierdzeniu quorum, ukonstytuował się następująco:

 

Prezes Zarządu – Jerzy Modlinger

Wiceprezes – Joanna Nowakowska-Drapała

Skarbnik – Jerzy Lisiecki

Sekretarz – Maciej Wojnarowski