Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 27 listopada 2015 r.

 

 

Anna Blumsztajn (69 głosów)

Stefan Bogusławski (87 głosów)

Zulfia Buzurtanowa (113 głosów)

Zbigniew Byrski (86 głosów)

Rafał Derda (108 głosów)

Filip Haka (79 głosów

Magdalena Jonas (78 głosów)

Ewa Kulczycka (81 głosów)

Piotr Laskowski (80 głosów)

Jerzy Lisiecki (99 głosów)

Jerzy Modlinger (115 głosów)

Joanna Nowakowska-Drapała (77 głosów)

Aleksandra Sulmicka (78 głosów)

Brian Williamson (95 głosów)

Maciej Wojnarowski (76 głosów)

 

 

Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu,

po stwierdzeniu quorum, ukonstytuował się następująco:

 

Prezes Zarządu – Jerzy Modlinger

Wiceprezes – Joanna Nowakowska-Drapała

Skarbnik – Jerzy Lisiecki

Sekretarz – Maciej Wojnarowski