Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 19 czerwca 2018 r.

 

 

Anna Blumsztajn 

Stefan Bogusławski 

Zulfia Buzurtanowa 

Zbigniew Byrski 

Rafał Derda 

Filip Haka 

Magdalena Jonas-Poławska zrezygnowała z dniem 30.08.2019r.

Ewa Kulczycka 

Jerzy Lisiecki  zrezygnował z dniem 27.10.2019r.

Jerzy Modlinger 

Joanna Nowakowska-Drapała 

Magdalena Pietrzak Kurzac

Witold Stępień

Joanna Walewska

Brian Williamson 

 

 

Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu,

po stwierdzeniu quorum, ukonstytuował się następująco:

 

Prezes Zarządu – Jerzy Modlinger

Wiceprezes – Joanna Nowakowska-Drapała

Skarbnik - Witold Stępień

Sekretarz – Ewa Kulczycka