Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół I SLO

wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 27 listopada 2015 r.

 

Katarzyna Przewalska
Jarosław Janas
Waldemar Małyska
Zbigniew Tomaszczyk