Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów

Wybrana podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO

19 czerwca 2018 roku

 

 

Beata Dzedzej

Filip Haka

Jolanta Kaźmierczak

Paweł Młodziński

Feliks Pastusiak