Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów

Wybrana podczas walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO

27 listopada 2015 roku

 

 

Beata Dzedzej

Filip Haka

Jolanta Kaźmierczak

Joanna Longfors

Paweł Młodziński

Feliks Pastusiak